Girişimcilik Çeşitleri Nelerdir?
 1. Anasayfa
 2. Girişimcilik
Trendlerdeki Yazı

Girişimcilik Çeşitleri Nelerdir?

0

Girişimcilik konusunu birbirinden farklı açılardan göz önünde bulundurduğumuzda girişimcilik farklı çeşitlere ayrılır.

Girişimcilik ve kapsadığı durumlar açısından bakıldığı zaman girişimcilik türleri aşağıdaki gibidir;

Dış Girişimcilik, Genel Girişimcilik

Topluma faydalı durumlar üreten yeni bir kuruluş, organizasyon ya da örgütlenme girişimcilik olarak tasvir edilmektedir.

Topluma faydalı modelleme yapan girişimciliğe genel girişimcilik, başlangıç girişimciliği ya da dış girişimcilik denir.

Organizasyon ve işletmeler için en önemli girişimcilik aşamasıdır. Kuruluştan önceki süreç ne kadar sağlam olursa sonrası da bir o kadar net ve güçlü olacaktır.

İç Girişimcilik

Kapsadığı durum ve sıralama açısından bakıldığında ikinci sırada gelen iç girişimcilik genel, dış girişimciliğin tam zıttı yönde bir harekettir.

Bunun sebebi bu girişimcilik türü organizasyon ve işletmelerin yaşamını sürdüren sürükleyici güçtür.

Bu girişimcilik aşamasında üretim, satış, satış sonrası destek, pazarlama, yeni ürün araştırma ve geliştirme ve bunların alt gelişimlerinin ticarete dönüşmüş ve bir gelir getirmeye başlamış halidir.

Ticari (Ekonomik) Girişimcilik

Bu girişimcilik modeli, girişimin sahip/sahiplerine + kazanç (kâr) getirdiği, tüketici ya da müşterinin ise girişimciden katma değer almaya başladığı modeldir.

Bu modelin tüm başarı ölçüsü tümüyle kâr odaklıdır, haliyle girişimcinin ana amacı her zaman getiri ve kârdır.

Dünya üzerindeki en yaygın girişimcilik modeli olarak görülür ve kısa solukludur.

Sosyal Girişimcilik

Girişimcilik sadece ticaret alanında değil sosyal alanlar ve sosyal çevrede de kendisini kabul ettirmiş bir kavramdır. Kurumsal sosyal sorumluluk işleriyle kesinlikle karıştırılmamalıdır. Çünkü sosyal sorumluluk oluşumlarında işletme, işletme itibarı ve marka bilincini dile getirmese de hedef bu yöndedir.

Sosyal girişimciler insan ve toplumların oluşmasıyla beraber her zaman var olmuşlardır, fakat bu kavram 90’ların sonunda dile getirilmeye başlanmıştır.

Sosyal girişimciler için her zaman sosyallik ve sosyal dönüşümün sürdürülebilirliği önemlidir, sosyal girişimciler bu yönde kendilerini geliştirir ve çalışırlar.

Kadın Girişimcilik

Kadınların birer birey olarak sosyal çevreleri, yaşam stillerine göre sosyal ve ticari alanda güçlenmelerini ve kalkınmalarını sağlamak amacı doğrultusunda hareket eden, kadınların da girişimcilikte rolü olduğunu gösteren girişimcilik modelidir.

Dünya Ortalaması %15 olan kadınların çalışma hayatına katılımı Avrupa Birliği’nde oran %55 iken, Türkiye’de bu oran %26’dır.

Girişimcilik bireysel yetenek, eğitim düzeyi ve gelir durumu gibi etkenler yanında toplumsal koşullara da bağlıdır, bu yüzden Türkiye koşullarının kadın girişimciler için pek uygun olduğu söylenemez, fakat bu konuda gerekli altyapılar günden güne daha uygun hale getirilmektedir.

Genç Girişimcilik

Girişimci gençler, genç girişimcilerin desteklenmesi gibi konular Türkiye’de her zaman gündemde olsa da kamu kuruluşlarına daha sıcak bir halk olduğundan dolayı devlet ve ailesinin sırtından inmeyen gençler yetiştirme durumundan kurtulamıyor.

Girişimcilikte her zaman yenilikçi ve yaratıcı olmak en önemlisidir, bu durum her ne kadar yetenek olarak belirlense de aynı zamanda geliştirilebilir bir durumdur.

Ülkemizde girişimcilerin eğitim durumlarına bakıldığında yaklaşık %80’inin üniversite mezunu olmadıkları görülmektedir. Bunun en büyük sebebi üniversite dahi eğitim öğretim hayatına kesintisiz devam eden gençlerin tek bir kariyer hedefi koyması ve sadece bu konu üzerinde ilerlemeleri, diğer türlü eğitim hayatına devam etmeyen insanların hayata tutunabilmek için daha fazla dalda yetkinlik göstermeleri ve işlere girişmeleridir.

Yeni Girişimcilik

Girişimcilik konusunu iki başlıkta da inceleyebiliriz. Bunlar geleneksel ve yeni girişimciliktir.

Geleneksel girişimcilik, girişimciliğin olağan durumların eskisi gibi üzerinde geliştirilme yapılmadan bilindiği şekli ile devam etmesidir.

Yeni girişimcilik, eski ve yeni tüm sorunları yeni ürünler, hizmetler ve çözümler üreterek yeni durum ve anlayışlar ile kullanan girişimcilik türüdür diyebiliriz.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 1
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  bay_ld_m
  Bayıldım
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir