Kişisel Gelişimin Kariyere Etkisi

kisisel2

İnsanın doğumundan ölümüne kadar olan dönemde geçirdiği aşamalar kişisel gelişim olarak ifade edilebilir. Biyolojik gelişim, zeka gelişimi, ilerleme, olgunlaşma, kariyer gelişimi kişisel gelişim içerisinde yer alır. Kişileri öğrenme süreçleri ile gelişim süreçleri de devam eder. Bu nedenle kişisel gelişimin kariyere etkisi oldukça fazladır. Kişisel gelişimin tarihsel sürecine bakıldığında insanların var olduğu dönemden günümüze kadar devam ettiğini gözlemlemek mümkündür.

İnsanlar yaşadıkları zaman boyunca karmaşık süreçlerle karşılaşmışlardır. Bu durum kendi benliklerini fark etmelerini sağlamıştır. İnsanlar bu süreçte kendilerine odaklanmanın önemini de anlamışlardır. Bu da gelişimleri yönünde hareket etmelerine neden olmuştur. Kişisel gelişimin kariyere etkisi de eski zamanlardan beri devam eder.

kişisel gelişimin kariyere etkisi

Kişisel Gelişim Kariyer Açısından Neden Önemlidir?

Kişisel gelişim sürecinde insanlar iç dünyalarını ve kendilerini daha iyi bir şekilde anlayabilirler. Bunun yanında kendilerini başkalarının yerine koymayı birbirleri ile iletişim kurmayı da başarabilirler. Gelişim süreci kültürlerarası süreçte de yapı taşı olma özelliğine sahiptir.

İnsanların bireysel olarak yaşadıkları kişisel gelişim kültürlerarası süreçle daha kolay bir şekilde baş edebilmelerine olanak sağlamıştır. Bu nedenle kişisel gelişim özellikle iş hayatı gibi farklı kültürlerde pek çok kişinin yer aldığı ortamlarda sağlıklı ilişkiler kurulabilmesi adına son derece önemlidir. Kişisel gelişimin kariyere etkisi de yadsınamaz.

kişisel gelişimin etkileri

Kişisel Gelişim Bireyleri Olumlu Etkiler

Kişisel gelişim ile ilgilenen bireyler iş yaşamı ve sosyal yaşamda farklılığı olan insanlar olmalarına olanak sağlar. Kazanılan yetenekler sayesinde çevredeki insanlar tarafından da fark edilir. Bunun yanında mevki ve makamlarda üst seviyelere gelmek daha kolay olacaktır. Kişisel gelişimin kariyer üzerinde pek çok olumlu etkisi vardır.

İş ve sosyal yaşamda insanların sağlıklı ve mutlu olması krizlerle çok daha kolay bir şekilde başa çıkabilmelerine olanak sağlar. Bunun yanında insanlar ile doğru bir şekilde iletişim kurulabilmesi açısından da kişisel gelişime önem verilmesi gerekir. Bunun için de bireylerin ilk önce kendilerini tanımaları gerekir. Kişiler öncelikle hedeflerini belirlemeli çevresini tanımalı ve öğrendiklerini uygulamaya başlamalıdır. Bu şekilde kariyer yaşamında daha başarılı olmak mümkün olur. Kişisel gelişim her insan için önemlidir.

Yazı gezinmesi

Mobil sürümden çık